У Києві 112 років тому заснували Українське наукове товариство

14:39, 11.05.2019
У Києві 112 років тому заснували Українське наукове товариство

Цього дня в 1907 році у Києві Михайло Грушевський заснував Українське наукове товариство.

 

Як пише Укрінформ, українське наукове товариство в Києві було засновано на зразок львівського і стало значною подією в житті українського суспільства. Товариство постало в момент формування національної свідомості українського народу й було створено з метою організації наукової праці та її популяризації українськї мови. Воно мало відіграти не лише наукову, а й громадську роль.

 

"Головною метою своєї діяльності УНТ ставило наукові розсліди на полі українознавства і ознайомлення громадськості зо всіма сторонами минулого й сучасного життя України", – писав Симон Петлюра. Об’єднавши навколо себе українських дослідників з різних галузей українознавства, київське наукове товариство мало стати інституцією, надзвичайно корисною для національно-культурного розвитку народу.

 

Програма УНТ була викладена Михайлом Грушевським на першому зібранні товариства: "Українське Наукове Товариство мусить мати перед очима подвійну мету, вказану йому і його статутом, і тими обставинами, в яких задумує воно розвивати свою діяльність: по-перше – організацію наукової роботи, по-друге – популяризацію серед суспільности здобутків сучасної науки. Наукова робота має розвиватися по змозі у всіх областях науки, а передусім – в сфері українознавства, то значить, в тих областях наукової роботи, які роз’яснюють нам минувшість і сучасне життя українського народу і його території...".

 

Товариство мало три секції: історичну, філологічну, природничо-технічну, а також комісії – медичну і статистичну. З Товариством співпрацювали всі українські вчені з Наддніпрянщини і деякі з Галичини. УНТ видавало "Записки Українського Наукового Товариства"; історичний квартальник "Україна", оригінальні праці й огляди. Однак, після створення Української академії наук діяльність УНТ дещо зменшилася, а з 1921 року воно увійшло до складу Української АН і його секції стали секціями відповідних відділів ВУАН.