"Україна молода" спростовує опубліковану недостовірну інформацію

11.07.2018

Вiдповiдно до рiшень Шевченкiвського районного суду мiста Києва вiд 8.02.2016 р. та Апеляцiйного суду мiста Києва вiд 6.06.2018 р. визнано недостовiрною iнформацiю, опублiковану в «Українi молодiй» 2.09.2014 р. у статтi «Крадiжки пiд прикриттям», наступного змiсту:
 
— «Вiдтак на пiдприємствi розпочалася масштабна корупцiя. За попереднiми даними, на ВАТ «Турбоатом» привласнили на свою користь та на користь третiх осiб, пов’язаних iз ПАТ «Мегабанк», за попереднiми даними — 2 млрд. 666 млн. 2 тис. гривень...»;
 
— «...змова керiвництва «Турбоатома» з керiвництвом ТОВ «Мегаполiс Інвест»... Як наслiдок, «Турбоатом» переплатив компаньйону 22 млн. гривень.»;
 
— «...купував «Турбоатом» явно задорогий товар i в «Днiпропетровському iнженерно-технiчному центрi». Вiдтак вдалося вивести на сторону ще 16,8 млн. гривень...»;
 
— «При цьому окремi положення статуту не вiдповiдають вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства». Зокрема, що стосується повноваження дирекцiї».