Момент істини: Україна або Зеленський. Українці, вибір за вами

12:42, 02.02.2024
Момент істини: Україна або Зеленський. Українці, вибір за вами

Повноваження Президента України Володимира Зеленського закінчуються о півночі 20 травня 2024 року. (Фото Офісу президента)

В соціальних мережах ведеться дискусія щодо завершення президентських  повноважень Зеленського, чи можуть вони бути продовженні під час війни і у який спосіб.

 

Одні експерти стверджують, що у президента Зеленського повноваження закінчуються 31 березня (перший тур президентських виборів 2019 року), інші — 21 квітня (другий тур президентських виборів), треті — 30 квітня (день офіційно оголошення ЦВК перемоги Зеленського на виборах), четверті — 3 травня (день опублікування газетою Верховної Ради «Голос України» офіційних результатів президентських виборів), п’яті — 20 травня (вступ Зеленського на пост Президента України).

 

Читачі просять дати правовий коментар з цього приводу, що я і роблю, як кандидат юридичних наук. Зауважу, що у публікаціях я уже зазначив, що рівно о півночі 20 травня ц. р. повноваження Президента України Зеленського  закінчуються  і він втрачає  президентську недоторканність.

 

Обгрунтую це з точки зору Конституції України, яку я мав честь приймати 28  червня 1996 року (ніколи не забуду тієї буремної конституційної ночі…). 

 

Аналіз буде виключно юридичний. Запрошую до дискусії правників, особливо у  сфері конституційного права.

 

Загальні засади Конституції України

 

Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава (ст. 1).

 

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави (ст. 3).

 

Україна є республікою, носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Ніхто не може узурпувати державну владу  (ст. 5).

 

Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України (ст.6).

 

В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

 

Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується (ст. 8).

 

Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

 

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ст. 19).

 

Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.

 

Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю березня п'ятого року повноважень Президента України. У разі дострокового припинення повноважень Президента України вибори Президента України проводяться в період дев'яноста днів з дня припинення повноважень (ст. 103).

 

Новообраний Президент України вступає на пост не пізніше ніж через тридцять днів після офіційного оголошення результатів виборів, з моменту складення присяги народові на урочистому засіданні Верховної Ради України. Приведення Президента України до присяги здійснює Голова Конституційного Суду України.

 

Президент України складає таку присягу:

«Я, (ім'я та прізвище), волею народу обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі».

 

Президент України, обраний на позачергових виборах, складає присягу у п'ятиденний строк після офіційного оголошення результатів виборів (ст.104).

 

На час виконання повноважень Президент України користується правом недоторканності (ст. 105).

 

Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками (ст.24).

 

КОНСТАТУЄМО: перший тур президентських виборів 2019 року відбувся 31 березня. Зеленський був обраний президентом України у другому турі 21 квітня 2019 року. Вступив на пост Президента з моменту складання присяги на вірність Україні 20 травня 2019 року.

 

Таким чином, викладений аналіз норм Конституції України дає підстави зробити однозначний і єдиний ВИСНОВОК:

 

1). Повноваження Президента України Володимира Зеленського закінчуються рівно о півночі 20 травня 2024 року.

2). З цього моменту Зеленський НЕ користується правом недоторканності (ст.105) і до нього можуть бути застосовані будь-які обмеження згідно з чинним законодавством як до звичайної особи.

3). Зеленський є громадянином України, який має рівні конституційні права і свободи, є рівним перед законом і судом і не має ніяких привілеїв (ст.24).

4). Слідчий, відповідно до норм КПК, вправі оголосити Зеленському підозру у вчиненні злочину і за рішенням суду взяти його під варту. Підстав для цього більш, ніж достатньо. У діяннях Зеленського є ознаки державної зради та посадових злочинів.

5). Зеленський повинен зробити офіційну заяву, що 20 травня 2024 року він, згідно з  Конституцією України, припиняє свої президентські повноваження. Він може також написати явку з повинною про вчинені злочини, що буде пом’якшуючою вину обставиною, яка судом буде врахована при встановлені міри покарання.

 

У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану (ст.83).

 

До повноважень Верховної Ради, зокрема, належить: призначення виборів Президента України у строки, передбачені Конституцією (ст.85).

Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України (стаття 108 КУ).

 

У разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до статей 108, 109, 110, 111 цієї Конституції виконання обов'язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на Голову Верховної Ради України. Голова Верховної Ради України в період виконання ним обов'язків Президента України не може здійснювати повноваження, передбачені пунктами 2, 6 - 8, 10 - 13, 22, 24, 25, 27, 28 статті 106 Конституції України.

 

НАГОЛОШУЮ: Конституція України, чітко зазначила, що у разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану (ст. 83 Конституції).

Для Президента України такої можливості у Конституції НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО.

 

Народний депутат 7-го скликання, професор кафедри політичних наук і права КНУБА, заслужений юрист України, доктор юридичних наук Валерій Карпунцов справедливо зазначає (цитую): «І це не випадковість. Це — запобіжник від узурпації влади особою, що обіймає посаду Президента України. Бо узурпування колегіальним представницьким вищим органом законодавчої влади є практично не можливим.

 

І ноу хау діючого парламенту, щодо змін у Виборчий Кодекс у 2020 році стосовно введення нового, не визначеного Конституцією України, терміну «всеукраїнські вибори», шляхом об’єднання президентських виборів і виборів народних депутатів України, жодним чином не відміняє приписів Конституції України, - зауважує професор.  

 

Норма Конституції України, що Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України(стаття 108 КУ) є скоріше зобов’язуючою нормою та є запобіжником від усунення Президента України від здійснення своїх обов’язків та повноважень», - наголошує Валерій Карпунцов.

Як правник, я з ним погоджуюся.

 

ВИСНОВОК: повноваження Президента України Зеленського, які закінчуються о півночі 20 травня 2024 року НЕ МОЖУТЬ бути автоматично продовженими до обрання  Президента України після завершення війни або скасування воєнного чи надзвичайного стану.

 

Президентські повноваження Зеленського НЕ МОЖУТЬ бути продовженими  законом чи постановою Верховної Ради, оскільки це буде порушенням Конституції України, яка має найвищу юридичну силу і є нормою прямої дії.

 

Наголошую, що закони та інші нормативно-правові акти ПОВИННІ прийматися на основі Конституції України і ПОВИННІ відповідати їй.

 

Що робити?

 

Для збереження легітимності влади України можна розглянути декілька можливих сценаріїв.

 

Перший. Проведення виборів Президента України у визначені Конституцією строки. Його відкидаємо як нереальний і небезпечний для здоров’я і життя людей. Провести безпечні демократичні вибори в умовах війни, при постійних ракетних обстрілах всієї території країни НЕ МОЖЛИВО. Час оголошення виборів давно минув.

 

Другий. Дострокове припинення повноважень Президента України, які,

згідно зі ст.108 Конституції України, припиняються у разі:

1) відставки;

2) неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

3) усунення з поста в порядку імпічменту;

4) смерті.

 

Тільки у таких випадках повноваження Президента України перейдуть до Голови Верховної Ради.

 

Я неодноразово публічно звертався до Зеленського добровільно подати у відставку з поста Президента України.

Читайте, наприклад, статтю: «Я не тряпка»: підсумки пресконференції президента Зеленського».

 

Третій. Внесення відповідних змін до Конституції. Президент або 150 народних депутатів повинні подати до Верховної Ради законопроект (як не відкладний!) про внесення змін до Конституції України щодо продовження президентських повноважень Зеленського до обрання Президента України після завершення війни або скасування воєнного чи надзвичайного стану. Зміни повинні бути внесенні в порядку, встановленому Розділом ХІІІ Конституції України (ст.ст.154 – 159).

Це єдиний шлях, щоб Президент України Володимир Зеленський продовжував бути ЛЕГІТИМНИМ і визнавався у демократичному світі.

 

Продовження терміну президентських повноважень Зеленському в будь-який інший спосіб (законом чи постановою парламенту, розпорядженням чи постановою уряду або указом Президента України) є НЕКОНСТИТУЦІЙНИМ.

Зеленський це повинен розуміти як особа, яка має диплом про вищу освіту.

 

У випадку продовження повноважень президента Зеленського у  неконституційний спосіб, він буде НЕЛЕГІТИМНИМ главою держави, якого демократичний світ визнавати не буде, як самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

 

Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина (ст.102).

Підстави для усунення Зеленського з поста Президента України в порядку імпічменту є. Мною (як слідчим в минулому) встановлено, що Зеленський вчинив діяння, які мають ознаки державної зради та інші злочини. Розслідування опубліковані у ЗМІ (читайте в інтернеті).

 

Але здійснити це практично неможливо! У парламенті президент має свою слухняну більшість для прийняття потрібних йому рішень. Фракція «Слуга народу» ніколи не проголосує навіть за початок процедури імпічменту. Для ініціювання цього питання і включення його до порядку денного сесії Верховної Ради необхідно 226 голосів народних депутатів.

 

Рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту приймається Верховною Радою України не менш як трьома четвертими від її конституційного складу після перевірки справи Конституційним Судом України і отримання його висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент та отримання висновку Верховного Суду про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину (ст.111 Конституції).

 

За станом здоров’я президент Зеленський спроможний виконувати свої повноваження. На думку експертів він має певні психологічні і психічні відхилення. У Зеленського почалася деформація психіки і все яскравіше проявляються ознаки синдрому hubris syndrome — гіпертрофоване самолюбство.

 

Французький психолог Шарль Ройзман у жовтні 2022 року заявив, що остерігається президента Зеленського більше, чим інших радикальних політиків. Психолог вказав на «безумство» Зеленського, який «страждає манією нарцисизму».

 

Психолог Андрій Кузьменко вважає, що «президент Зеленський страждає «гибрис-синдромом». Президент не друже з реальністю. Він погруз у свій ідеалізований світ і проектує його на оточуючих, повністю відриваючись від реального світу.

 

Психолог Валентин Ким заявив: «Я бачу в Зеленському диктатора».

 

Я прихильник варіанту добровільної відставки Зеленського з поста Президента України.

 

Мені доводилося чути критичні зауваження на дострокове припинення повноважень Президента України Зеленського під час війни. Мовляв, це призведе до втрати управління державою, в країні почнеться хаос і фронт посипиться. Проводять паралель із втратою незалежності УНР (1917-1921).

 

Запевняю, що після будь-якого виду дострокового припинення президентських повноважень Зеленського, хаосу в країні не буде. Управляння державою, згідно Конституції, перейде до голови Верховної Ради.

 

 

Допоки генерал Валерій Залужний буде головнокомандувачем ЗСУ, фронт не посипиться, катастрофи для Україні не станеться. Порівнювати освіту і бойовий досвід Залужного в оборонній, військовій і безпековій сферах з клоуном  Зеленським — це принижувати свою професійну честь.

 

Якщо ж Зеленський звільнить Залужного, то наслідки для країни можуть бути непередбачувані. Звичайно, що ЗСУ і патріотична частина українців збережуть українську державність, але набагато більшими людськими втратами, ніж при командуванні армією генералом Залужним.

Про це у статті «Народ і армія захистили генерала Залужного».

 

Переконаний, що дострокове припинення повноважень Президента України Зеленського,  передача всієї повноти влади військовим і створення воєнного уряду національного спасіння (народної довіри) — це порятунок України.

Боже, дай розуму Зеленському набратися мужності і подати у відставку заради спасіння України!

 

Маніпуляції Конституцією України

 

Попередня влада — президент і парламент, які після перемоги Революції Гідності мали конституційну більшість у Верховній Раді з представників національно-демократичних політичних сил, постійно маніпулювали положеннями  Конституції у боротьбі за рейтинги. Грали у політичну доцільність, побоюючись звинувачень в узурпації влади.

 

Все це призвело до того, що після агресії росії у лютому 2014 року Президент і Верховна Рада України замість введення воєнного статну на території АР Крим, в Донецькій і Луганській областях або оголошення стану війни запровадили  незрозумілу антитерористичну операцію (АТО). Генеральна прокуратура в свою чергу оголосила воєначальникам ЗС росії підозру у веденні агресивної війни проти України (ст. 437 ККУ).

 

Виходить, що стан війни не оголошений, воєнний стан не введений, а підозру російським воєначальникам у «веденні агресивної війни» офіційно повідомили і їх об’явили їх у державний розшук. З юридичної точки зору і логіки — це маразм і політична шизофренія!

Більше про це читайте у статті «Петля вже на шиї: чому Путін обов'язково постане перед судом» («Україна молода», у номерах за 16—17, 20, 21, 27, 28 лютого 2018 року).

 

Президент Зеленський і його «зелений» парламент переплюнули «попередників». Замість оголошення стану війни, у якому перебуває Україна після повномасштабної воєнної агресії росії, президент і Верховна Рада всупереч Конституції кожні три місяці продовжує воєнний стан.

 

А це вже зовсім інший правовий режим. Він породив тотальну корупцію в органах державної влади, особливо в оборонній сфері. Дозволяє керувати у ручному режимі обмеженням свободи слова, прав і свобод громадян, маніпулювати твердженням про можливість або неможливість проведення виборів.

 

Соціологічні дослідження показали, що майже 80% українців покладають всю відповідальність за стан боротьби з корупцією на президента Зеленського!

 

Та найнебезпечніше, що натворила ЗЕ-влада — вона розділила суспільство на дві частини. Захисників, які воюють і волонтерів, що їм допомагають (патріотична частина країни) і паразитів (корупціонери, мародери, колаборанти), які за хабарі ухиляються від мобілізації, толерують корупцію, розкрадають бюджетні кошти і  гуманітарну допомогу на мільярди гривень, справляють гучні свята, весілля, гуляють в ресторанах. Для таких Україну не рідна батьківщина, а територія для збагачення!

 

Якщо КОРУПЦІЇ, БЕЗЗАКОННЮ і СВАВІЛЛЮ найближчим часом президент Зеленський не покладе край, знайдуться з бойовим досвідом ті, які  встановлять СПРАВЕДЛИВІСЬ своїми позасудовими методами і способами.

 

МИ НЕ ДАМО ВОРОГАМ ЗНИЩИТИ ДЕРЖАВУ УКРАЇНА!

Про це я неодноразово попереджав главу держави у своїх публікаціях і відкритих листах до нього.

Наприклад, у листі до президента Зеленського «Володимире, звільни з-під варти полковника Романа Червінського!»

 

«Бо прийде Син Людський у славі Свого Отця з Ангелами Своїми, і віддасть кожному згідно з ділами його» (Від Матвія 16:27).

 

Р.S. Тих, хто поділяє висловлені мною думки і пропозиції, ПРОШУ поширити  статтю серед своїх друзів і знайомих, щоб її прочитала вся Україна. Нашій організації «СМЕРТЬ РАШИСТАМ» («Караючий Меч Арея») важлива ваша думка.

ЗАПРОШУЮ бажаючих до дискусії, особливо спеціалістів конституційного права.  

Від імені організації ДЯКУЮ всім не байдужим, хто допомагає ЗСУ, ГУР МО, СБУ і нашій організації у боротьбі з російськими загарбниками, всім тим, хто наближає нашу спільну українську ПЕРЕМОГУ над російською імперією — центром планетарного зла!

 

Слава Україні і героїчним Збройним силам!

Смерть путіну і Московії!

 

Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО, Герой України,  генерал-лейтенант СБУ,  кандидат юридичних наук