ПЕРЕДПЛАТА–2015


 

Щоденна всеукраїнська газета «Україна молода»
ЗАСНОВНИК І ВИДАВЕЦЬ ПП «Україна молода»
Видається з червня 1991 року.
Свідоцтво про перереєстрацію КВ №3386 від 29.08.1998р.

 

 

Для себе i для того хлопця

Передплатіть «Україну молоду» на наступний рік

Шановнi читачi! Вам, напевно, вiдомо, яка ситуацiя склалася в Українi з видавництвом україномовної перiодики. Газета «Україна молода» у цих скрутних економiчних i полiтичних умовах може розраховувати тiльки на вас. У свою чергу, редакцiя «УМ», щоб вiддячити вам, любi читачi, за пiдтримку, оголошує конкурс на найкращого передплатника.

За умовами цього конкурсу, той, хто оформить рiчну або пiврiчну передплату на «Україну молоду» i переконає зробити це своїх друзiв, родичiв, знайомих, сусiдiв, колег, однокласникiв, однокурсникiв (пiдтвердивши цей факт копiями квитанцiй), отримає цiннi призи i подарунки.

Оформити передплату на «Україну молоду» можна у будь–якому поштовому вiддiленнi України, а також скориставшись послугою «Передплата ОN–LINE» на корпоративному сайтi пiдприємства www.presa.ua.

 

На наступний рiк редакцiя «України молодої» в умовах зростання цiн на все i вся робить мiнiмально необхiдне пiдвищення передплатної вартостi нашого видання, щоб читачi мали змогу передплачувати улюблену газету. «Україна молода» надалi залишається найдешевшою з–помiж загальноукраїнських видань.

 

Листи–заявки на конкурс із копiями передплатних квитанцiй слiд надсилати на адресу: 03047, Київ, просп. Перемоги, 50, «Україна молода».

Пiдсумки конкурсу буде оголошено в сiчнi наступного року.

Дякуємо за вiдданiсть!

 
Індекс
Вартість передплати(грн.)
для індивідуальних передплатників
60970
на 1 міс.- 29,56 грн.*
на 3 міс. - 88.68 грн.*
на 6 міс. - 177.36 грн.*
на 12 міс. - 354.72 грн.*
для підприємств і організацій
01555
на 1 міс. - 44,56 грн.*
на 3 міс. - 133,68 грн.*
на 6 міс. - 267,36 грн.*
на 12 міс. - 534.72 грн.*

п’ятничний номер

49497
на 1 міс. - 10,82 грн.*
на 3 міс. - 32,46 грн.*
на 6 міс. - 64,92 грн.*
на 12 міс. - 129.84 грн.*

* Додатково враховеється вартість прийняття передплати:

за 1 міс. - 0,90 грн.*
за 3 міс. - 2,10 грн.*
за 6 міс. - 2,55 грн.*
за 12 міс. - 3.90 грн.*

* Зазначено кінцеву передплатну вартість видання, яка враховує вартість видання з доставкою та вартість приймання передплати.


 

Інтернет для всіх — газета для обраних

 

Найближчим часом можна передплатити
«Україну молоду» на серпень

                «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги­журналiсти оцiнюють як головну газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги, шановнi читачi.

                Нині триває передплата на «Україну молоду» на серпень і наступні місяці 2019 року як за електронною версією Каталогу видань України «Преса поштою», так і за друкованим Каталогом видань України «Преса поштою».

                Оформити передплату на серпень можна до 18 липня у відділеннях поштового зв’язку, в операційних залах поштамтів, у пунктах прий­мання пе­редплати, на сайті УДППЗ «Укр­пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса»
www.presa.ua.

                До наших постiйних читачiв ми традицiйно звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте «Україну молоду» — порадьте передплату i своїм родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2019 рiк:

на місяць — 62 грн. 62 коп.,

на два місяці — 125 грн. 24 коп.,

до кінця року — 313 грн. 10 коп.

Передплатний iндекс — 60970

 

Для органiзацiй, юридичних осiб:

 

на місяць — 82 грн. 62 коп.,

на два місяці  — 165 грн. 24 коп.,

до кінця року — 413 грн. 10 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 23 грн. 11 коп.,

на два місяці— 46 грн. 22 коп.,

до кінця року — 115 грн. 55 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 

            «Укрпошта» додатково за саму процедуру оформлення перед­плати бере: на місяць — 2 грн. 90 коп., на квартал — 6 грн. 70 коп., на півроку — 8 грн. 15 коп.

 

Контактна інформація:
Адреса: 03047, Київ-47, пр. Перемоги,50. к.363
Телефон/факс - (044) 454-84-92, 454-84-00
E-mail: sale@umoloda.kiev.ua
вiддiл реалізації газети - (044) 454-84-41
Р/р2600914066001 в АБ “Київська Русь”.
МФО 319092 код 25593633
Свідоцтво платника податку
№39015586 НВ №184628.
Індивідуальний податковий №255936326599